‌نحوه پذیرش خدمات سرپایی بیمه شدگان بیمه ایران (ویزیت)

نوشته شده توسط در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ با موضوع خسارت درمان - بدون دیدگاه

‌نحوه پذیرش خدمات سرپایی بیمه شدگان بیمه ایران جهت کلیه مراکز بهداشتی (ویزیت)

بیمه شدگان با کارت ویژه درمان ۱۲ برش عکس دار ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران

۱-      کپی کارت وی‍ژه درمان

۲-      کپی صفحه اول دفترچه درمانی بیمه شده

۳-      لیست مربوطه با ذکر خدمات انجام شده (درج کد ملی الزامی است)

توجه :

کارتهای ویژه درمان بدون عکس و مهر شرکت بیمه ایران فاقد اعتبار می باشند.

پذیرش بیمه شدگان زیر چهار سال با کارت ویژه درمان بدون عکس ،‌ بلامانع می باشد.

انجام کار صرفاً برای شخص بیمه شده با کنترل کارت شناسائی معتبر و دفترچه درمانی آن مورد تائید می باشد.

بیمه ایران نمایندگی ۸۳۱۵ محمدرضا حاتمی

صفحه اصلی

یک دیدگاه ارسال کنید