نحوه پذیرش خدمات سرپایی بیمه شدگان بیمه ایران ( آزمایشگاه ، رادیولو‍ژی ،‌فیزیوتراپی و غیره )

نوشته شده توسط در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ با موضوع خسارت درمان - بدون دیدگاه

 نحوه پذیرش خدمات سرپایی بیمه شدگان بیمه ایران جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانهای دولتی

خدمات سرپایی کلینیی و پاراکیلینیکی ( آزمایشگاه ، رادیولو‍ژی ،‌فیزیوتراپی و غیره )

بیمه شدگاه با کارت وی‍ژه درمان ۱۲ برش عکس دار ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران

۱-      کپی کارت وی‍ژه درمان

۲-      کپی دستور پزشک موجود در دفترچه درمانی و یا اصل برگه سوم دفترچه درمانی ممهور به مهر مرکز

۳-      لیست مربوطه با ذکر خدمات انجام شده ( درج کد ملی الزامی است )

توجه :

۱-      کارتهای وی‍ژه درمان بدون عکس و مهر شرکت بیمه ایران فاقد اعتبار می باشند

۲-      پذیرش بیمه شدگان زیر چهار سال با کارت ویژه درمان بدون عکس ،‌بلامانع می باشد.

۳-      انجام کار صرفاً برای شخص بیمه شده با کنترل کارت شناسایی معتبر و دفترچه درمانی آن مورد تائید می باشد.

۴-      در صورتیکه

۵-      پزشک بیش از دوعضو یا بیش از ۱۰ جلسه فیزیوتراپی تجویز کرده باشد اخذ تائیدیه پزشک معتمد بیمه ضرورت دارد.

۶-      بیمه شده بایستی در پایان هر جلسه فیزیوتراپی به امضاء پشت برگ دستور مندرج در دفترچه بیمه و درج آدرس و شماره تلفن خود اقدام نماید

۷-      ارائه تصویر

۸-      گزارش پاتولوژی ،‌ سی تی اسکن الزامی است.

بیمه ایران نمایندگی ۸۳۱۵ محمدرضا حاتمی

صفحه اصلی

یک دیدگاه ارسال کنید