صدور اقساطی بیمه اغازشد

نوشته شده توسط در ۸ خرداد ۱۳۹۳ با موضوع اخبار نمایندگی 8315 - بدون دیدگاه

باتوجه به محدودیت بیمه قسطی  لطفا چند روز قبل از درخواست صدور بیمه نامه ، پیشنهاد را  به نمایندگی ارایه دهید درصورت کسب اطلاعات با شماره ۰۹۱۳۱۱۴۳۹۱۳تماس بگیرید ویا کلمه قسطی را به سامانه پیامکی   ۳۰۰۰۷۶۰۶۴۸۴۱۴۱  ارسال کنید تا باشما تماس گرفته شود

صفحه اصلی

یک دیدگاه ارسال کنید